Shanty-Festival Büsum – 2017.

Nordseechor Büsum

Shanty-Festival Büsum – 2017. An Himmelfahrt am 25. Mai  2017 fand traditionsgemäß von 11.00 – 18.00 wieder das beliebte Shanty-Festival in Büsum am Hafen statt. Für das Shanty-Festival Büsum – 2017 zeigte sich der Büsumer Museumshafenverein e.V. bereits zum 13. Lese mehr …